Sammenslutningen ved Storå

Repræsentantskabsmøde 06-02-23

Vandplejebudget for 2023

 

Overordnet økonomisk ramme: 210.000 kr.

Projekt

Indsatstype

Tidspunkt

Pris

De 3-4 Broers projekt i Øvre Storå

Udlægning af gydegrus og evt. skulesten

Medio 2023

15.000 kr. *)

Etape 1 for: Terkildsbæk, Gilbjerg Bæk, Vognstrup Bæk, Lundbæk, Tarbæk, Ramskov Bæk, Røjkær Bæk og Vegen Å

Sandhåndtering og udlægning af gydegrus

Medio 2023

75.000 kr. **)

Fuglkær Å og Råsted Lilleå

Udlægning af gydegrus og evt. skjulesten

Medio-ultimo 2023

120.000 kr.

Ørbæk?

Udlægning af gydegrus og evt. skjulesten

2023?

-         

I alt

 

 

210.000 kr.

*) + 30.000 kr. fra DTU Aquas gruspulje. **) + 30.000 kr. fra DTU Aquas gruspulje.

 

Afventende projekter for 2024 og fremad:

Projekt

Tidspunkt

Pris

Etape 2 for: Terkildsbæk, Gilbjerg Bæk, Vognstrup Bæk, Lundbæk, Tarbæk, Ramskov Bæk, Røjkær Bæk og Vegen Å

Tidligst 2024

Ca. 200.000 kr.

Øvre Vegen Å

Tidligst 2024

Ca. 100.000

Nedre Vejvad Bæk

Tidligst 2024

Ca. 75.000