Hvert år i februar afholder Sammenslutningen ved Storå sin generalforsamling, der her benævnes Repræsentantskabsmødet.

Som på enhver anden generalforsamling fremlægges formandsberetningen, der fortæller om det forgangne år og lægger spor for fremtiden.

Kassereren fremlægger sin beretning, ligesom der kan aflægges udvalgsberetninger.

Der er andre faste dagsordenspunkter, f.eks. Indkomne forslag og Valg.

Der skal fremlægges en handleplan, som er et vigtigt element, idet den giver et billede af, hvordan pengene til vandpleje skal bruges.

Da vandpleje er en hovedaktivitet i sammenslutningen, er det også her langt hovedparten af midlerne anvendes.