Det har vist sig, at stallingen kun findes meget spredt i Storå-systemet.

Fishing Denmark har spurgt mange foreninger i landet om stallingens status, og svarene er enslydende og nedslående.

På den baggrund er der nedsat en lille gruppe med deltagelse fra Vidå, Gudenå, Grindsted Å og Storå, der kalder sig Projekt Stalling. Den er suppleret med personer med forskellig baggrund.

Idéen er at finde ud af, om man ved brug af andre metoder end de nu anvendte i højere grad kan beskytte de sårbare bestande af stalling.

Der foregår også et arbejde med påvirkning af myndigheder.

I Storå er det Ørre-foreningen, der har påtaget sig opgaven. Man foretager så mange gå-ture langs et bestemt stykke som muligt. På samme stykke kan der også ske regulering af skarv. Ture og iagttagelser registreres. For at man kan se en evt. effekt, foretages der årlige el.-befiskninger på strækningen.

Der har kun været foretaget én befiskning og desværre med et dårligt resultat. Der var meget få stalling.

Det lykkedes at få DTU Aqua til at lave en tilsvarende befiskning af Tvis Å, da der her kunne være en god pulje af stalling. Det var der desværre langt fra.