Holstebro Kommune undersøgte i efteråret 2021 konsekvensen af bæverdæmninger i Gryde Å og Idom Å.

Der blev foretaget el.-befiskninger opstrøms bæverdæmningerne for at undersøge gydesuccesen.

Resultatet kan læses her