I september 2020 blev der foretaget undersøgelser af fiskebestanden på udvalgte stationer i nogle af tilløbene til Storå:

Råsted Lilleå

Frøjk Bæk

Pilkmose Bæk

Gryde Å

Hulbæk

Savstrup Å

Stokvad Bæk

Læs undersøgelsen her