2014 Fiskeundersøgelse i Vegen Å.JPG

2014 Fiskeundersøgelse i Vegen september 2014 Holstebro og Herning Kommune

Undersøgelsen i Vegen Å beskriver forekomsten af laks, ørred samt andre arter fra Sørvad til åens udløb i Storå ved Holstebro. Der har været fokus på bestandstætheden af laks og ørred på 13 konstruerede stryg, men også på bestandstætheden på 3 ikke restaurerede referencestræk. Fiskeundersøgelsen er ikke så omfattende, at det er muligt at bestemme åens samlede smoltproduktion af laks og ørred.

Undersøgelsen viste at der især var store lakseyngeltætheder på lavvandede stryg i nedre del af vandløbet, der er gennemgribende restaureret. Til gengæld var der store ørredtætheder på stryg i Herning Kommune ved Sørvad, men også her var laksen til stede i mindre omfang. Udsatte laks var kun tilstede omkring udsætningsstedet i Museumsparken tæt på åens udløb i Storå.

keyboard_arrow_right Du kan læse hele rapporten her