2007 Smoltudvandring fra Storå.JPG

2007 Smoltudvandring Storå

Nærværende undersøgelse af lakse- og ørredsmoltudtrækket fra Storåen blev gennemført i
foråret 2007. Undersøgelsen havde tre primære formål:

  • At estimere antallet af udtrækkende ørred- og laksesmolt, herunder bestemmelse af vandløbets egenproduktion.
  • At estimere smoltudbyttet af udsætningerne af ½- og 1-årslaks.
  • At bestemme dødeligheden af laksesmoltene under deres vandring fra Storåen til Nordsøen.

Udtrækket af laksesmolt blev opgjort til ca. 32.000 stk., hvoraf ca. 3.500 var vilde smolt fra
åens naturlige produktion. Den naturlige produktion giver ophav til ca. 140 gydemodne
opgangsfisk af naturlig oprindelse (baseret på tilbagevendelsesratio beregnet for Skjern Å).

Målsætningen om gunstig bevaringsstatus, hvilket jf. National forvaltningsplan for laks er en
årlig opgang på ca. 1.000 laks baseret på vild produktion, er dermed langt fra nået på
nuværende tidspunkt.

keyboard_arrow_right Du kan læse hele rapporten her