2011Valg af gydeplads og klækkesucces.JPG

2011 Valg af gydeplads og klækkesucces for atlantisk laks i Storå

Undersøgelsens resultater viser en fremgang i Storås laksebestand, men også at laksene primært fordeler sig på de dele af Storå, der ligger nedstrøms Vandkraftværket.

Undersøgelsen understreger behovet for at skabe en passageløsning, der giver bedre sammenhæng mellem øvre og nedre Storå, hvis vandløbssystemets samlede potentiale skal udnyttes.

Den store andel af laks, der gyder i hovedløbet, bør give anledning til yderligere undersøgelser vedrørende hovedløbets rolle i produktionen af vilde smolt.

keyboard_arrow_right Du kan læse hele rapporten her