Jeg har fanget en mærket fisk - hvad betyder det?

Som sportsfisker fanger vi af og til fisk som er mærkede, og naturligt nok, så undrer vi os over, hvad det nu betyder.

Vores mål for Storå systemet er, at vi får en selvreproducerende stamme af vilde laks, og for at vi kan holde øje med hvordan det lykkes, så er det nødvendigt at kunne skelne mellem vilde laks, der er født i vandløbet og udsatte laks der er født i et avlsbassin.

Derfor har vi siden 2009 og frem til 2017 mærket alle udsatte laks. Det er sket ved at fedtfinne er klippet af inden udsætning. På den måde kan der ved genfangst aflæses om laksen er vild eller om den er udsat som lille i vandløbet.

I foråret 2017, blev de sidste mærkede laks sat ud i Storå. Herefter klarer bestanden sig ved naturlig gydning. De mærkede fisk vi møder i dag kommer fra andre å-systemer.

Derfor er det vigtigt, at du som sportsfisker holder øje med fedtfinnen, uanset om du genudsætter laksen eller om du har lov til at tage den med hjem til spisebordet. Og din observation skal naturligvis fremgå af din fangstindberetning.

    

Her ovenfor kan du se, hvad du skal holde øje med. Til venstre en vild laks med fedtfinne og til højre en fisk uden fedtfinne.Tak for din hjælp med rigtig registrering!

Det historiske hjørne

I danske vandsystemer gennemføres ofte forskellige forsøg med mærkning, der skal fortælle noget om fiskenes adfærdsmønster. Hvor kommer de fra? Hvor tager den hen? Og kommer de nogensinde tilbage? Og hvis ja, så hvornår?Alle disse spørgsmål kan forskerne finde svar på ved at udsætte mærkede fisk i vore vandsystemer. I Storåsystemet har der været gennemført følgende undersøgelse:

  • Smoltudvandring fra Storå 2007 samt smoltdødelighed under udvandringen gennem Felsted Kog og Nissum Fjord

Mærkningen af fisk kunne være forskellig, og du kunne støde på følgende typer, der også kunne optræde i kombination med hinanden:

  • Finner kunne være klippet
  • CWT (coded wire tag)
  • Akustik og radiomærkning
  • Carlin mærker

Af hensyn til ovenstående undersøgelser var det vigtigt, at din fangstrapport indeholdt oplysninger om alle de mærker, du fandt, både på genudsatte og på fisk, som du tog med hjem til spisebordet.I Storåsystemet kunne du møde fisk med følgende mærkning:

Laks:  
Radiosender med antenne og rygmærke Fisk fra elfiskeri i marts/april/maj 2010, som er genudsat efter indoperering af sender. Læs her rapportering og genudsætning af disse laks
Venstre bugfinne Udsat som 1-års i Storå i 2005, 2006 og 2007
Højre bugfinne Udsat som ½-års i Storå i 2006
Højre bugfinne og CWT mærke i snuden Udsat som ½-års i Vegen å i 2006
Højre bugfinne og CWT mærke i halen Udsat som ½-års i Idom å
Akustisk Indopereret i 1-års i 2007
Fedtfinne Udsat som ½-års i Storå fra 2009 -
Udsat som ½-års i Skjern å fra 2002-2004 og 2010-2014
Kan være udsat som ½-års i Varde å fra 2012 til 2016
Kan være udsat som ½-års i Ribe å fra 2008-2012
Kan være vestjysk stamme udsat i Gudenåen
siden 2004
Fedtfinne og CWT i snude Udsat i Storå som 1-års i Stora fra 2009-2013
Laks i Storåen genudsat efter elfiskeri i forbindelse med radiomærkningsforsøg 2010. Disse laks er så ikke radiomærkede.
Kan være udsat som 1-års i Skjern å fra 2002-2005 og 2010-2014
Kan være udsat som 1-års i Varde å fra 2012-2016
Kan være udsat som 1-års i Ribe å fra 2008-2012
Højre bugfinne og CWT Udsat som smolt i Skjern å 2005 og 2006
   
Havørred:  
Fedtfinne Udsat som ½-års i Vejvad bæk i 2006
Fedtfinne og venstre bugfinne Udsat som ½-års i Vegen å i 2006
Fedtfinne og højre bugfinne Udsat som ½-års i Idom å i 2006
Akustisk Indopereret i 1-års i 2007

Højre og venstre findes ved at holde fiskens hale ind mod dig og hovedet væk fra dig, og så kigger du hen over fiskens ryg mod hovedet.

Listen er udarbejdet efter de oplysninger vi har tilgængelige på nuværende tidspunkt, og den kan derfor være ufuldstændig med hensyn til fisk udsat i andre vandsystemer. Ligger du inde med oplysninger om mærker i andre vandsystemer hører vi gerne fra dig.

 

Lydsender                                                Carlinmærke                                         Coded wire tag