Sammenslutningen ved Storå afgiver høringssvar, når det findes relevant i forhold til sammenslutningens formål. Høringssvar fremtræder uden kommentarer.

Der kan være andre relevante dokumenter for at lette forståelsen.

 

2018 Tilladelse til etablering af fugleø i Nissum Fjord læses her

2018 Klage over fugleø i Nissum Fjord læses her

2018 Høringssvar til VVM-redegørelse vedr. Klimasikring i Holstebro læses her

2019 Høringssvar til Vandplan II læses her

2021 Høringssvar til Forvaltningsplan for bæver 2021 læses her

2021 Høringssvar til Forvaltningsplan for skarv 2021 læses her