Af Gunnar Houlby Pedersen

2013 gennemførte DTU Aqua en undersøgelse af fiskebestanden i Råsted Lilleå med særlig fokus på stalling og ørred.

Undersøgelsen viste, at begge arter var under pres, og at det i særlig grad var gældende for stalling.

Undersøgelsen kan læses her