2018 Fiskendersøgelse af Lægård Bæk.JPG

2018 Fiskeundersøgelse af Lægård Bæk

Lægård Bæk har starten af sit åbne løb ved Asmose tæt ved kommunegrænsen til Struer kommune.

Det åbne forløb er ca. 7,5 km langt og løber ud i Storå ved Holstebro by lidt opstrøms udløbet af Vegen Å.

Der er elektrofisket på 5 strækninger af vandløbet.

Denne undersøgelse har til formål at vise hvilke fiskearter, der er på strækningerne og tætheden af ørreder og laks opdelt i yngel og ældre forud for planlægningen af nye vandløbsrestaurerings-projekter af kommunal og statslig karakter.

Fiskeundersøgelsen blev gennemført den 14. september 2018

keyboard_arrow_right Du kan læse hele undersøgelsen her