Hjælp! Jeg har fanget en fisk – og hvad gør jeg så?

Først skal det besluttes om fisken skal aflives - altså med hjem - eller om den skal genudsættes.

Skal fisken med hjem, skal det ske indenfor det til enhver tid gældende regelsæt.

Skal fisken genudsættes, er der forskellige forhold, man bør tage i betragtning.
DTU Aqua og andre har lavet en række anbefalinger, der dækker forskellige situationer.

Generelle anbefalinger om udsætning af fisk kan læses her:

http://www.fiskepleje.dk/vandloeb/fiskeriregulering/genudsaette_fisk

Anbefalinger om udsætning af laks og ørred:

Er man i den situation, at man har valgt at genudsætte sin fangst, enten fordi man skal, eller fordi man vælger at give fisken en chance for at deltage i gydningen, kan man henholde sig til følgende 10 gode råd, der er hentet fra folderen Danske laks og havørreder, som er udgivet af Danmarks Sportsfiskerforbund med støtte fra Friluftsrådet.

  1. Fisken, der skal genudsættes, bør fightes hurtigt og håndteres så skånsomt som muligt. En lang, udmarvende fight giver fisken mælkesyrechok og stresser hårdt, så den kan dø efterfølgende – også selv om den svømmede fint, da du satte den ud.
  2. Brug ikke gaf ved landing af fisk, som skal genudsættes. Bruger du fangstnet, skal det være finmasket og knudefrit eller med gumminetpose. Net og ramme skal være dimensioneret til store fisk. Løft ikke fisken ud af vandet, når den er i nettet.
  3. Afkrogning bør, hvor det er muligt, ske i vandet og bedst uden at røre ved fisken. Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.
  4. Du må ikke veje fisk, der skal genudsættes. Og husk, at netmasker skader både finner, skæl og slimlag på fisken.
  5. Er fisken afkræftet, så hold den på ret køl med et løst greb om haleroden med den ene hånd og under bugen med den anden. Vend snuden mod strømmen. Bevæg ikke fisken frem og tilbage. Når fisken selv kan holde sig oprejst og forsøger at svømme væk, kan du slippe den.
  6. Blanke laks og havørreder med løse skæl er mere sårbare overfor håndtering end letfarvede og farvede fisk. Vær derfor ekstra påpasselig med afkrogning og berøring, hvis du skal genudsætte blanke laks og havørreder.
  7. Løft i halen skal undgås, da det skader fiskens rygrad. Det kan også presse fiskens indre organer sammen, så de beskadiges, hvis fisken holdes lodret op i luften.
  8. Hav altid en tang med til at afkroge fisken. Den kan også bruges til at klemme modtager ned.
  9. Lav eventuelt mål på din stang med tape eller beviklinger, så du hurtigt kan måle din fisk fra hale til snude i vandet.
  10. Hvis du skal have et foto, skal det tages hurtigt, og hvor fisken er i kontakt med vandet. Ikke noget med lange fotosessions, hvor fisken er løftet ud af vandet.

En korrekt håndtering sikrer en overlevelse på næsten 100 % af de genudsatte laks og havørreder.
Det er vigtigt, at man følger disse retningslinjer, idet de er til gavn for hele bestanden.

Folderen indeholder også gode oplysninger om, hvilket grej du skal anvende, og hvordan du kender forskel på de forskellige fisk på forskellige tider af sæsonen.
Du kan også finde en tabel med anslået vægt ud fra fiskens længde.
Folderen kan i sin helhed downloades her:

https://www.sportsfiskeren.dk/om-os/publikationer/danske-laks-og-havoerreder

Skal en laks hjemtages, må man af hensyn til kvotebestemmelserne kende længden.
Skal fisken genudsættes er det tilstrækkeligt med en cirka-angivelse.
Der er derfor ikke grund til at forhale en genudsætning for at få et nøjagtigt mål.

Når åen bliver varm

I de senere år har vejret været varmt i længere perioder.
Det har bevirket, at åens vand også blev varmet mere op end sædvanligt.
I den anledning udgav DTU Aqua nedenstående anbefalinger:

http://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/06/genudsaetning-laks?id=81f866d6-f4b4-47f0-993e-ca9748c31656

Genudsætning i forbindelse med søfiskeri

DTU Aqua har udgivet nedenstående generelle anbefalinger i forbindelse med genudsætning af fisk fanget i søer.

http://www.fiskepleje.dk/soeer/fiskepleje-i-din-soe/fiskerireguleringer/gode-raad-til-genudsaetning

Endelig har DTU Aqua henvist til Danmarks Sportsfiskerforbunds skrift Miljø og Fiskepleje, hvori der er anbefalinger i forbindelse med genudsætning af gedder.

Find vejledning i genudsætning af gedder her.