Den sidst udsendte Forvaltningsplan for Bæver udsendt i 2020 har givet en del uro, da mange ikke mener, at der er taget tilstrækkeligt hensyn til blandt andet fiskebestanden ved udarbejdelsen af denne plan.

HOF har rettet henvendelse til relevante parter, og Danmarks Sportsfiskerforbund har påklaget forvaltningsplanen.

En af landets største kapaciteter på vandløbsområdet, Bent Lauge Madsen, har gjort sig nogle tanker om forvaltningsplanen og bæveren i et skrift, som sammenslutningen venligst har fået lov at publicere.

Det kan læses her