2024 02 Storåkort - intro

Storåkort

 

Det blev på Repræsentantskabsmødet vedtaget, at der ved fiskeri i A-vand skal købes et Storåkort, hvis man er 18 år eller ældre.

A-vand dækker Storås hovedløb fra Ringvejen i Holstebro og til udløbet.

Kortet koster kr. 150,- og kan kun købes på sammenslutningens hjemmeside. Køb er ikke mulig lige nu, men der arbejdes intenst på at sætte siden op.

Begrundelsen for at indføre kortet er, at der er behov for at tilføre flere midler til vandplejearbejdet, og hele det indkomne beløb øremærkes dette.

I kort form:

     Formål: Rejse midler til vandpleje

 

     Pris: 150 kr. – gælder kalenderåret

 

     Hvor: Storå fra Ringvejen til udløb i fjorden (A-vand)

 

     Hvem: Alle fra og med 18 år

 

     Administreres af SvS

 

     Kan kun købes på SvS-hjemmesiden

 

     3-årig prøveperiode

 

Nærmere information følger så hurtigt som muligt