Fiskeoern Med Fisk

II Status for biodiversiteten i Holstebro-området: Fiskene og fuglene

 

Denne aften er der fokus på fiskene i å, sø og hav samt på de vilde fugle: Hvad er grunden til, at nogle arter går voldsomt tilbage eller ligefrem forsvinder, mens andre arter ser ud til at klare sig godt i det moderne landskab? Hvad kan vi gøre ved det? Og hvordan kommer klimaforandringerne til at påvirke arterne? Der lægges op til spørgsmål og debat.

Forelæser: Mads Nedergaard (Biolog) og Allan Kjær Villesen (Ornitolog)

Ordstyrer: Karsten Filsø (Udvalgsformand)

Tid: 22. november 2023, kl. 19-21

Sted: Foredragssalen på Holstebro Bibliotek

Entré: Der er gratis adgang for storkunder og studerende samt medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening samt Danmarks Sportsfiskerforbund (medbring fiskekort). Øvrige 50 kr. – Billetter kan bestilles på nedenstående link – Tilmelding er ikke nødvendig.

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/fevtrytuqg