Stopskilt

Stop for store laks

 

Fiskeristyrelsen har d.d. meddelt, at der fra og med d. 27. juni 2024 indføres et stop for hjemtagelse af laks over 73 cm.

Stoppet gælder også i B-vand (Storå øst for vandkraftsøen og alle tilløb).

Så længe kvoten er åben, kan der stadig hjemtages laks på indtil 73 cm.

Stoppet er indført på baggrund af biologisk rådgivning med henblik på at sikre et tilstrækkeligt antal gydefisk.