A. Niobe Klitperlemorsommerfugl Brandbaelte I Husby Klitplantage Beskaaret 2 Scaled

I Status for biodiversiteten i Holstebro-området: Insekter og planter

 

Danmarks natur er under pres, og Holstebro Folkeuniversitet sætter i en lille serie af foredrag fokus på biodiversiteten helt lokalt i Nordvestjylland. Den første aften er der fokus på de vilde insekter og de vilde planter: Hvad er grunden til, at nogle arter går voldsomt tilbage eller ligefrem forsvinder, mens andre arter ser ud til at klare sig godt i det moderne landskab? Hvad kan vi gøre ved det? Og hvordan kommer klimaforandringerne til at påvirke arterne? Der lægges op til spørgsmål og debat.

Forelæser: Hans Thomsen Schmidt (Entomolog) og Bo Boysen (botaniker)

Ordstyrer: Karsten Filsø (Udvalgsformand)

Tid: 8. november 2023, kl. 19-21

Sted: Foredragssalen på Holstebro Bibliotek

Entré: Der er gratis adgang for storkunder og studerende samt medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening samt Danmarks Sportsfiskerforbund (medbring fiskekortet). Øvrige 50 kr. – Billetter kan bestilles på nedenstående link – Tilmelding er ikke nødvendig.

Tilmelding: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/gaflvlghxz