2021 04 Laks april 2020

Laksekvote 2024

Fiskeristyrelsen har meddelt SVS, at kvoten for laks i 2024 er 360 stk.

Det er som forventet en mindre nedgang i forhold til 2024.

Kvoten fordeler sig i 3 dele.

5 laks må hjemtages i området Storå-systemet øst for Ringvejen ved Holstebro og alle tilløbene vestpå, såsom Råsted Lilleå, Vegen Å m.m.

Resten 355 stk. må hjemtages fra hovedløbet vest for Ringvejen i Holstebro.
Området kaldes nu for primært laksevand.

Heraf må 200 laks være 73 cm eller derunder og 155 laks over 73 cm.

Igen i 2024 skal "de store laks" deles op i 2 portioner, således at 78 laks frigives den 16. april, og yderligere 77 laks frigives den 16. juni.

Delkvoter offentliggøres omkring månedsskiftet marts/april.

Selv om der er åbnet for fiskeri i Storå øst og i tilløbene, må der først hjemtages laks fra den 16. april.