04 2023 Disp og genudsætning

Dispensation og genudsætning

 

I Fiskeristyrelsens dispensation til hjemtagelse af laks er der kommet en ny passus:

Håndtering af laks til genudsætning skal foregå så skånsomt for fisken som muligt.

På den baggrund skal laks der genudsættes, og som ønskes fotograferet, foregå således, at laksen altid er i kontakt med vandet.

I konsekvens heraf vil billeder af laks, som ikke opfylder ovenstående blive slettet af administrator.

Indberetning til Fiskeristyrelsen kan finde sted.