2023 02 Bjarke Dehli

Bliv klogere på laksefisk

 

Bjarke Ibsen Dehli, DTU Aqua holder foredrag over emnet:
Øget overlevelse og tæthed hos laksefisk

Der gives praktiske eksempler og resultater til inspiration i vandløbsarbejdet.
Sunde lakse- og ørredbestande kræver rent vand, fri passage og varierede fysiske forhold.
Fiskeplejekonsulent Bjarke Dehli fra DTU Aqua vil denne aften komme med forslag og inspiration til, hvordan det er muligt at øge naturindholdet og dermed fiskebestandene i danske vandløb.
Oplægget tager udgangspunkt i praktiske eksempler og nye resultater, hvor frivillige vandplejefolk har opnået stor succes med simple virkemidler i små og mellemstore vandløb.
Efter oplægget vil der være mulighed for diskussion og debat om emnet.
Tid: 21. februar kl. 19.00
Sted: Frøjk Fiskepark, Banetoften 74, Holstebro
Gratis adgang