oversigt.jpg

Projekt Bur Bro

Projekt Bur Bro

Mandag, den 27-08-2012

Så er maskinen startet med at anlægge den nye gydebanke i Bur.

Projektet inkluderer en udvidelse af vandløbsprofilen, så der skabes en lavere vanddybde, primært ved åens sydlige bred.

Billeder af projektet er taget af Jacob Larsen (Biolog ved Holstebro Kommune)

Herover ses en oversigt af det planlagte arbejde.

Der bliver uddybet for at gøre plads til gydegrus.

Et lille kik på det grus der skal lægges i åen.

Der bliver lagt grus ud i åen.

Onsdag 29-08-2012

Åen udvides og der lægges gydegrus på lavt vand. (vi kigger ned mod Bur Bro).

Vi kigger op mod den fremspring, der mangler at blive gravet.

Torsdag 30-08-2012

 Tror maskinen holdt stille denne dag. men flot ser det ud..
Herunder det færdige resultat

Et rigtig flot resultat.