P1201264

2020 Felding Bæk

 

Felding Bæk har fået genslynget en strækning på 590 m.

De er nu blevet til 740 m. I forbindelse med genslyngningen er der også lavet en sø samt etableret et sandfang. Endelig er der på 15 strækninger udlagt gudegrus i 10 m. lange bånd.

Et ret kedeligt vandløb har hermed fået langt bedre mulighder for både floraen og faunaen.

Projektet er udført af Holstebro Kommune og støttet med lystfiskerpenge.