grus.jpg

Forbedringer i Storå

Det er  Sammenslutningen ved Storå's (SvS) primære formål at forbedre Storå systemet og dens sideløb.

Vi har lavet en en grov og foreløbig oversigt over forbedringer der er udført.

Oversigten er helt sikker ufuldstændig, og supplerende oplysninger modtages derfor gerne.

Har du oplysninger sendes de til webmaster. Findes under kontakter

Det er tanken, at listen udbygges efterhånden, som nye oplysninger kommer til.

Der vil på sigt blive lavet et link til Google-maps, således at det bliver nemmere at se, hvor der er lavet hvad.

Der skal samtidig lyde en opfordring til dig, om at melde dig hos din foreningsansvarlig for vandpleje.

Sammen, og i flok gør vi en forskel, målet er et bæredygtigt fiskeri i vandsystemet.

Venlig Hilsen
Bestyrelsen.
 
*Os = Opstrøms *Ns = Nedstrøms

Vandløb Sted Art  Dato
Ellebæk Ns jernbane Fjernet spærring  
Ellebæk Os jernbane Fjernet spærring  
Ellebæk Øverste strækning Fjernet spærringer  
Ellebæk Ns jernbane Genslynget og udlagt grus  
Ellebæk Os jernbane Genslynget og udlagt grus  
Ellebæk Ns jernbane Nedlagt Dambrug  
Ellebæk Os jernbane Nedlagt Dambrug  
Ellebæk Øverste strækning udlagt grus  
Floubæk Før udløb Okkerrensning  
Frøjk Bæk Ns. Hovedvej Genslynget og udlagt grus  
Frøjk Bæk Os hovedvej Okkerrensning  
Gedmose Grøft Øverst oppe Okkerrensning  
Gryde Å Gryde Bro Genslynget og udlagt grus  
Gryde Å Gryde Bro Nedlagt Dambrug  
Herningsholm Å Rundt om Herning Genslynget og udlagt grus  
Herningsholm Å Udløb i Storå Udlagt stryg og gydebanker  
Hodsager Lilleå Øverst oppe Okkerrensning  
Højris Å Øst for Ikast Okkerrensning  
Højris Å Ikast til Ørre Styrt til stryg  
Idum Å Estrup Faunapassage  
Idum Å Ormstrup Genslynget og udlagt grus  
Idum Å Ormstrup Nedlagt Dambrug  
Kilde Bæk Øverst Fjernet spærring  
Lundbæk Aulum Genslynget og udlagt grus  
Lundbæk Aulum Ledt uden om forurenet dam  
Lægård Bæk I parken i Holstebro Faunaspærring saneret  
Lægård Bæk I parken i Holstebro Fysiske forbedringer  
Løven Å Omkring Ørre Genslynget og udlagt grus  
Morre Bæk Nederste del Genslynget og udlagt grus  
Morre Bæk Nederste del Okkerrensning  
Præstbjerg Bæk Ved udløb i Therkildsbæk Fjernet faunaspærring  
Røjen Bæk Ved skivevej Okkerrensning  
Røjen Bæk Nederste del Styrt erstattet med stryg  
Råsted Lilleå Hvoldal Faunapassage  
Råsted Lilleå Christiansminde Fjernet spærring  
Råsted Lilleå Gl. Råsted Mølle Fjernet spærring  
Råsted Lilleå Ny Mølle Fjernet spærring  
Råsted Lilleå Sandfær Fjernet spærring  
Råsted Lilleå Christiansminde Genslynget og udlagt grus  
Råsted Lilleå Gl. Råsted Mølle Genslynget og udlagt grus  
Råsted Lilleå Ny Mølle Genslynget og udlagt grus  
Råsted Lilleå Sandfær Genslynget og udlagt grus  
Råsted Lilleå Øgelstrup Genslynget og udlagt grus  
Råsted Lilleå Christiansminde Nedlagt Dambrug  
Råsted Lilleå Gl. Råsted Mølle Nedlagt Dambrug  
Råsted Lilleå Ny Mølle Nedlagt Dambrug  
Råsted Lilleå Sandfær Nedlagt Dambrug  
Råsted Lilleå Blåbjerg Bakke Udlagt grus  
Råsted Lilleå Gosmer Udlagt grus  
Råsted Lilleå Kirkestien ved Fuglsang Udlagt grus  
Savstrup Å Hele strækningen 10 km vandløb genslynget  
Savstrup Å Hele strækningen Mange styrt fjernet  
Savstrup Å Hele strækningen Udlagt meget grus  
Skave Å Nederste del Genslynget og udlagt grus  
Smalhals Bæk Ns A11 Okkerensning  
Storå Kraftværkssø Faunapassage  
Storå Holstebro Grusbanker og stryg  
Storå Os Bur bro Grusbanker og stryg september 2012
Storå Nibsbjerg/Vængerne Grusbanker og stryg marts 2013
Sunds Nr. Å Ved udløb i Storå Faunapassage  
Therkildsbæk Os Hovedvej A11 Okkerrensning  
Tilløb ved Skærbæk Mellemste forløb Fjernet spærring  
Tvis Å Tvis Mølle Faunapassage  
Tvis Å Tvis Mølle Genslynget og udlagt grus  
Tvis Å Udløb Nyt udløb i Kraftværkssøen  
Tvis Å Tvis Mølle og opstrøms Udlagt store grusmængder  
Uglkjær Grøft Mellemste del Okkerrensning  
Vegen Å Munkbro Faunapassage  
Vegen Å Krogsdal Fjernet spærring  
Vegen Å Svendstrup Fjernet spærring  
Vegen Å Sørvad Fjernet spærring  
Vegen Å Vegn Mølle Fjernet spærring  
Vegen Å Krogsdal Genslynget og udlagt grus  
Vegen Å Munkbro Genslynget og udlagt grus  
Vegen Å Svendstrup Genslynget og udlagt grus  
Vegen Å Sørvad Genslynget og udlagt grus  
Vegen Å Vegn Mølle Genslynget og udlagt grus  
Vegen Å Krogsdal Nedlagt Dambrug  
Vegen Å Svendstrup Nedlagt Dambrug  
Vegen Å Sørvad Nedlagt Dambrug  
Vegen Å Vegn Mølle Nedlagt Dambrug  
Vejvad Bæk Svendstrup Fjernet spærring  
Vejvad Bæk Svendstrup Genslynget og udlagt grus  
Virkelyst Bæk Virkelyst Fjernet spærring  
Virkelyst Bæk Virkelyst Udlagt grus  
Yllebjerg Bæk Før udløb Okkerrensning  
Ørbæk Os jernbane Okkerrensning