hot thermometer.jpg (1)

Varmelukning august 22

 

Så er den gal igen!

Temperaturen nåede lørdag d. 13. august kl. 10.00 de magiske 18 grader målt ved Rensningsanlægget i Holstebro. Faktisk nåede den op på 18,2 grader.

Med baggrund i beslutning fra Repræsentantskabsmøder i 2019 samt 2022 lukkes der derfor indtil videre for fiskeri i Storå nedstrøms Vandkraftværket i Holstebro med virkning fra lørdag d. 13. august kl.24.00.

Lukningen begrundes i den høje vandtemperatur.

2019: Hvis vandtemperaturen målt ved Rensningsanlægget i Holstebro når 18 gr. kl. 10.00, og vejrudsigten tilsiger, at der ikke umiddelbart er udsigt til et temperaturfald, lukkes der for fiskeri i de dele af Storå-systemet, der administreres af medlemmer af sammenslutningen.
Lukningen sker med virkning fra det kommende døgns begyndelse.

Når vandtemperaturen målt ved Rensningsanlægget i Holstebro herefter falder til 17 gr. kl. 16.00, og vejrudsigten tilsiger, at der ikke umiddelbar er udsigt til en temperaturstigning, åbnes der for fiskeri i de dele af Storå-systemet, der administreres af medlemmer af sammenslutningen.
Åbningen sker med virkning fra det kommende døgns begyndelse.

2022: Vedtaget, at temperatur lukning af fiskeriet kun gælder A-vand (hovedløbet nedstrøms Vandkraftsøen)