2013 Stalling og ørred i Råsted Lilleå (1)

Stalling, skarv, bæver samt ørred og laks

 

Læs om undersøgelsen i 2021 af bestanden af stalling og ørred i Råsted Lilleå her

Læs om undersøgelsen i 2021 om bæverdæmningers indvirkning på gydesucces hos laks og ørred i Gryde Å og Idom Å her

Læs om Forvaltningsplan for bæver her: Forvaltningsplaner for bæver (svstoraa.dk)

Læs om Forvaltningsplan for skarv her: Forvaltningsplaner for skarv (svstoraa.dk)