HABITAT Skarv Laks Bæver

Skarv - laks - bæver

Habitat er et forum, der ønsker at diskutere dilemmaer. Det har hjemsted hos Plexus i Idom-Råsted

Måske har I hørt om de dialogmøder, der allerede er afholdt, som f.eks. ’Oplev laksen gyde’. ’Brunst og Brøl’ og ’Naturnationalpark Stråsø’,

Mandag den 27. februar kl. 18.00 afholder vi endnu et spændende arrangement: Laks – Skav – Bæver

Laks – Skav – Bæver er en dialog med fiskebiolog Kaare Manniche Ebert, (Danmarks Sportsfiskerforbund), Thomas Borup Svendsen og Karsten Lund-Platz (Naturstyrelsen) samt Ejgild Andersen (Miljøstyrelsen). Det handler om samspillet mellem de tre arter, der lever side om side i de danske vandløb, men ikke uden problemer.

 

Vi bliver klogere på laks, skarv og bævers effekt på naturen, deres udbredelse og dynamikken mellem dem - og måske også det store spørgsmål: Hvad gør vi, når en art vinder frem på bekostning af en anden – skal vi gribe ind, eller skal vi i stedet lade naturen ”være natur” og klare sig selv? Skal vi beskytte naturen mod naturen?

Vi starter med spisning, med vellavet mad fra Plexus Idom-Råsted. Derefter giver vi ordet til vores oplægsholdere med tid til spørgsmål. Vi runder aftenen af med en dialog med jeres spørgsmål, hvor alle tre oplægsholdere sammen giver deres bud på svar. Der vil blive serveret kaffe og kage undervejs.

Billetter: 250,- pr. person, inkl. lækker mad, kaffe og kage, samt konstruktive oplæg og dialog med plads til nuancerne.

Tilmelding sker her: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/k8370ca07c

Tilmeldingsfrist mandag d. 20. februar 2023