Laks I Målebræt

Opgangsundersøgelse 2022

 

Med nogle års mellemrum undersøger DTU Aqua gydebestanden af laks. I år er turen kommet til Storå.

I oktober blev der el.-fisket første gang, og de fangne laks blev chip-mærket og genudsat.

I slutningen af november gentages el.-fiskeriet med start d. 22. nov. kl. 08.30 ved Vandkraftværket.

Der forventes el.-fisket d. 22., 23. og 24. nov. 

Undersøgelsen baserer sig på fangst-genfangst. Alle laks scannes, og andelen af genfangne laks i 2. omgang bruges til beregning af bestandsestimatet.