Nye fredninger

 

Bekendtgørelse nr. 1198 af 07/06/2021 om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand trådte i kraft den 1. juli 2021.

Det betyder et par ændringer i Storå-systemets område:

Stalling er nu fredet hele året frem til 15. maj 2026, hvorefter fredningen eventuelt kan forlænges.

Fredningstiden for gedde forlænges med 14 dage og gælder nu fra 15. marts og til 30. april.

Disse fredninger gælder hele landet.

 

Fisker du i andre vandløb, kan der være ændringer, der er relevante for dig.

Læs bekendtgørelsen her

Læs DTU Aquas omtale af den nye bekendtgørelse her

Fiskeristyrelsen har lavet en pjece om mindstemål og fredningstider. Se den her