Stopskilt

Kvote for laks over 73 cm. lukket

Den anden halvdel af kvoten på laks over 73 cm. er hjemtaget, og kvoten på store laks er nu lukket resten af 2023.

 

Det betyder, at laks over 73 cm skal genudsættes så nænsomt som muligt.

Der må stadig hjemtages laks fra 40 cm. og til og med 73 cm.

Kvoten på 5 laks, som må hjemtages i område B (hovedløbet opstrøms Vandkraftsøen samt alle sideløb) i Storå-systemet, er stadig åben.

Bemærk: Her er ikke størrelseskrav ud over mindstemålet.