Ur

Indberet fangst senest kl. 24.00

 

Glæden over en fin premiere med glade og forventningsfulde lystfiskere er desværre påvirket af, at et antal lystfiskere har indgivet fangstindberetningen for sent. Man kan ikke ud af fangstlisten se hvem.

Da det er en overtrædelse af dispensationsbestemmelserne, er der netop indgivet et antal anmeldelser til Fiskeristyrelsen.

Nedenstående er et uddrag fra den dispensation sammenslutningen har fået til fiskeri og hjemtagning af laks.

Senest kl. 24:00 samme dag laksen er hjemtaget eller genudsat, skal oplysning om for- og efternavn, adresse, fangstdato, laksens størrelse og køn samt fangststed være "Sammenslutningen ved Storå” i hænde. 

Man kan gøre det nemt for sig selv ved at bruge Fangstjournalens APP. Så kan man indsende sin fangstindberetning umiddelbart efter, at fisken er landet til hjemtagelse eller genudsat.

For at gøre det helt klart: Fiskeristyrelsen kan vælge at sanktionere overfor den enkelte lystfisker, men da dispensationen er givet til sammenslutningen, er det sammenslutningens tilladelse til dispensation, man sætter i spil.

Fiskeristyrelsen kan give en dispensation til sammenslutningen, men den skal ikke. Mister sammenslutningen dispensationen, kan der helt enkelt ikke hjemtages laks fra Storå.

I alles interesse: Overhold reglen!