2023 04 Havørred

Fredning af havørred

 

 

Flere af sammenslutningens medlemmer har med bekymring fulgt udviklingen i ørredbestanden i Storå-systemet.

Efter nogle år, hvor det så ud til, at der var en positiv udvikling, er situationen desværre vendt.

De sidste år er bestanden aftaget år for år, og fangsttallene for 2022 var dramatisk lave.

Man også kunne konstatere, at gydebankerne ikke var taget i brug i samme grad som tidligere, og man så kun mindre ørreder ved el.-befiskninger.

Hertil kommer den allerede kendte påvirkning fra skarv og muligvis også fiskehejre og odder samt, at bæverne mange steder afskærer ørrederne fra at komme til gydebankerne.

Man må derfor forvente, at de kommende årgange vil være meget små.

I et forsøg på at stoppe nedgangen og meget gerne øge bestanden og dermed få flere gydefisk, har flere medlemmer i sammenslutningen besluttet at frede ørred (Salmo trutta), altså bæk- og havørred, i 3 år, hvor medlemmerne disponerer over fiskevandet.

Alle ørred fanget af lystfiskere og evt. dagkortholdere i vand, hvor nedenstående medlemmer har fiskeret, skal dermed genudsættes.

Fredningen træder i kraft d. 16. april 2023.

Medlemmer, der har tilsluttet sig fredningen:

Holstebro og Omegns Fiskeriforening

Skytte-konsortiet

Vemb Lystfiskerforening

Ø. Burlund