hot thermometer.jpg (1)

Fiskestop på grund af varme

Temperaturmålerens offentliggørelse af data har været lidt ustabil. Det var overraskende, at temperaturen er steget så meget og så hurtigt, så udmeldingen kommer lidt sent. Da der skal være en fair frist, indføres der lukning fra natten mellem tirsdag og onsdag.

At man kan fiske tirsdag betyder ikke, at man skal fiske. Åen er varm.

Mere officielt lyder det sådan:

Med henvisning til vedtagelse på Repræsentantskabsmøde i februar 2019 om fiskeri i varme perioder meldes der STOP FOR FISKERI i Storåsystemet på fiskevand, der disponeres af medlemmer af Sammenslutningen ved Storå.

Stoppet er gældende fra onsdag kl. 0.00 den 14. juli 2021 (natten mellem tirsdag og onsdag) og indtil videre.

Der udsendes meddelelse, når stoppet ophæves.