2021 04 Laks april 2020

DTUs konklusioner vedr. laksekvoten 2021

 

Laksekvoterne er baseret på at forvaltning og biologi hænger sammen

DTU Aqua har sendt argumenter og konklusioner angående laksekvoten 2021.

Laksen er som udgangspunkt fredet i otte vest- og sydjyske vandløb, men, med det gældende regelsæt om kvotesystemet, kan Fiskeristyrelsen give mulighed for, at lystfiskere kan hjemtage en mindre del af bestanden (ved tildeling af laksekvoter).

Hovedgrundlaget for kvoterne er en videnskabelig, biologisk vurdering af laksebestandenes størrelse og bæredygtighed. Vurderingen, som bliver foretaget af DTU Aqua, bygger på den samlede viden om bestandene fra årlige undersøgelser af opgang af voksne laks, yngeltætheder og udtræk af unge fisk (smolt) samt data fra de årlige fangster ved lystfiskeri. Heri indgår lystfiskernes fangstdata.

 Læs mere om det her