Doedt ved.JPG

Vandpleje i Stokvad Bæk

Så er der via gruppen Stenbiderne igen mulighed for deltagelse i et vandplejeprojekt i SvS-regi.

Denne gang er det i Stokvad Bæk, hvor der over 2 dage skal laves et fuldt projekt.

Dvs. udlægning af gydegrus, udplantning af vandplanter samt udlægning af dødt ved.

 

Arbejdet foregår over 2 dage, nemlig d. 28. og 29. september 2019 fra kl. 09.00.

 

Deltagelse 1 eller begge dage eller en del af dagen(e) er velkommen.

 

Se mere om projekterne og meld til via Facebook i gruppen Stenbiderne – Vandløbsrestaurering i Storå-systemet.

 

På SvS-siden er der lagt et nyt menupunkt: http://www.svstoraa.dk/forside/vandpleje/fotosamlinger

Her vil vi lægge fotos fra de forskellige projekter, der bliver lavet.