Fisker man i Storå på strækningen mellem Ringvejen og udløbet i Nissum Fjord, skal man fra sæson 2024 have et Storåkort.
Det kommer i tillæg til andre bestemmelser om fiskeri på denne strækning.
Det gælder bl.a., at man fisker på en kvote, og derfor skal bestemmelser om krav for at få del i en kvote følges.

Det skal indløses af alle, der er 18 år eller ældre.
Kortet gælder 1 sæson.

Køb Storåkort her Hentet fra fiskekort.dk

Begrundelsen for at indføre kortet er, at der er behov for at tilføre flere midler til vandplejearbejdet. 
Det beløb, der indkommer ved salg af kortet, bruges udelukkende til vandplejearbejdet i Storå-systemet.
Midlerne bruges, hvor de gør mest nytte, og de er dermed til gavn for især laks, ørred og stalling. Enhver forbedring af vandmiljøet også kommer mange andre arter af fisk, insekter, fugle og planter til gavn.

Dette arbejde udføres i høj grad af frivillige, der holder af vandmiljøet i Storå-systemet og gerne lægger timer i at forbedre det.

På denne hjemmeside kan man under menupunktet Vandpleje se mange af disse projekter beskrevet.
Skulle man have lyst til at deltage i dette arbejde, uanset om man er medlem af en forening eller ej, kan man melde sig på Facebook-siden: Stenbiderne - vandløbsrestaurering i Storå-systemet. Her er plads til alle og humøret er højt.

Kortet er besluttet og administreres af Sammenslutningen ved Storå med hjemmel i Bekendtgørelse af lov om fiskeri og fiskeopdræt - i daglig tale Fiskeriloven.