Bæverdæmning i øvre Gryde Å.JPG

Gryde Å der har sit udspring i Ølgryde Plantage, er ca. 16 km lang og løber igennem Herning og Holstebro Kommuner. Gryde Å løber ud i Storå ved Åbjerg ca. 10 km vest for Holstebro.

Der er d.15/16. september 2018 el-fisket på 5 restaurerede strækninger og 3 ikke restaurerede strækninger. Vejret var stille og overskyet.

Der er tidligere restaureret andre nedstrøms dele af Gryde Å med gode resultater til følge bl.a. er
Gryde Å Dambrug i 2010 nedlagt og vandløbet lagt tilbage i oprindelige slyngninger. Spærringen
ved Mølbak Dambrug blev fjernet i 2011.

Denne undersøgelse har til formål at vise hvilke fiske arter, der er på strækningen og tætheden af yngel/ældre ørreder og laks i øvre Gryde Å.

keyboard_arrow_right Læs rapporten her