2022 Gryde Å

 

Efter at bæveren har holdt sit indtog i Gryde Å, er effektiviteten af de øvre gydestryg faldet markant. Der har derfor været behov for at supplere med nye stryg.

Der er projekteret 5, men grundet det meget våde efterår, var det kun muligt at fuldføre de 4. Det sidste laves i 2023.

Projektet skulle have været udført i 2021, hvor projekteringen blev udført, men også her forhindrede et vådt efterår, at det kunne gennemføres. Store maskiner og våde enge passer ikke godt sammen.

    

Projektet er finansieret ved en stor donation fra Frøjk Fiskepark og ved tilskud fra fiskeplejemidlernes gruspulje.