IMG 1413

2020 Vegen Å nedstrøms Vinding Kirke

 

Endelig lykkedes det!

Herning Kommune har lavet et fint projekt i forlængelse af 2018-projektet fra Langgade i Sørvad til Vindning Kirke. Strækningen på ca. 2 km. går fra Vinding Kirke og ned til grænsen til Holstebro Kommune. Det skule have været udført i 2019, men da regnede alle muligheder for vandløbsarbejde bogstaveligt talt væk.

 

 

 

 

 

 

 

November 2020 var man igen klar til at igangsætte. Efter problemer med at skaffe tilstrækkeligt med grus i de rigtige kvaliteter, fik man lavet depoterne.

Så begyndte det at regne igen. Kraftigt. Alt arbejde måtte indstilles, og tiden gik med at vente på tørvejr. Da vandstanden endelig igen blev så lav, at man kunne se, hvad man lavede, blev entreprenøren udskrevet til en hasteopgave - og sandelig om der ikke kom en ny forsinkelse, da entreprenøren måtte selv-isolere sig indtil der lå en negativ coronaattest.

 

 

Så gik det til gengæld meget hurtigt. En dumper på larvefødder, som kan tage 10 kbm. grus pr. læs, samt en særdeles kompetent gravemaskinefører fik arbejdet til at gå som en leg. Håndskovlen var slet ikke i brug. 

På kun 3½ dag var der udlagt 14 store gydebanker på 10 - 20 meter og brugt ca. 350 kbm. grus. Alt naturligvis under Torbens Thinggaards kyndige ledelse.

Sammenslutningen ved Storå er medfinansierende i projektet, og sammenslutningen har fået sit bidrag genfinansieret hos Frøjk Fiskepark.

 

Projektet fik fin omtale i Herning Folkeblad

 

Afslutningen af projektet betyder, at der i dag er en lang række gydestryg i Vegen Å fra Fiskehuset i Sørvad og til kommunegrænsen. Erfaringer fra tidligere år viser, at det er gydebanker af meget høj kvalitet. De benyttes flittigt af både havørred og laks. Der er ikke tvivl om, at de sidst tilførte gydebanker vil give hele åen et løft som et særdeles vigtigt gydeområde for Storå-laksen.